No-3.dk

Dem med det store 3-tal, Solhojgaard.

Sigvard Hansen


Sigvard Hansen

Genealogi

Hansen, Sigvard Marius, 1859-1938, maler. *23.5.1859 i Kbh., ?27.4.1938 i Hell. (urne på Søllerød Kgrd.). Forældre: Snedker Anton H. og Marie Larsen. ~22.3.1898 på Fr.berg med Anna Mariette Falbe-Hansen, *15.7.1871 smst., datter af cand. polit., senere prof., konf.råd Vigand Andreas F.-H. og Anna Margrethe Veronique Hansen. Ægteskabet opl. 1920.

Biografi

Sigvard Hansen malede overvejende landskaber, men også en del interiører. Iøjnefaldende og idylliske motiver samt teknisk dygtighed gjorde H. til en af sin generations populære kunstnere. Især hans vinterbilleder med blå skygger i sneen vakte opmærksomhed i samtiden. Karakteristisk for H.s arbejder er desuden den ofte meget detaljerede forgrund.

Uddannelse

I porcelænsmalerlære på Aluminia i Kbh.; Kunstakad. Kbh. 1876-83 (till. til afg. uden at fuldføre).

Rejser og udlandsophold

Holland, Belgien, Frankrig, England 1878 (studier af keramik og underglasurmaleri); England 1889-90; Schweiz, Norge, Sverige, Paris, Holland og Tyskland.

Stillinger og hverv

Porcelænsmaler på Aluminia til 1882.